RTC Luka Leget je osposobljena za pružanje usluga manipulacije i skladištenja svih vrsta roba koje pristižu ili se odpremaju rečnim železničkim ili drumskim saobraćajem. Takođe osposobljena ja za pružanje usluga sortiranja, pakovanja, merenja i drugih manipulativnih radnji po zahtevu komintenta. Roba se skladišti u javnim i carinskim skladištima zatvorenog i otvorenog tipa. Zatvorena skladišta su površine 20000 m2 a otvorena se prostiru na prostoru od 10 hektara.

 
 
 
 
Luka Leget raspolaže sa vertikalnom obalom dužine 100 metara sa mogućnošću pristajanja i istovara odnosno utovara svih plovila koja plove u slivu Dunava. Na vertikalnoj obali se nalazi portalna dizalica nosivosti 6500 kilograma sa mogućnošću istovara svih vrsta generalnih i rasutih tereta. Za manipulaciju robom takođe su na raspolaganju veliki broj viljuškara kao i auto-dizalica nosivosti 12,5 tona.