RTC LUKA LEGET AD

AD za pretovar, uskladištenje, prevoz u rečnom i drumskom saobraćaju, eksploataciju šljunka i peska, trgovinu na veliko i malo i spoljnu trgovinu
 
 

Adresa:
Jarački put 10
22000 Sremska Mitrovica
Srbija

E-mail: office@portleget.com

Faks:+381(022)622-479, (022)621-593

Centrala:+381(022)621-977, (022)622-460, (022)622-478

Direktor:+381(022)613-046, (022)621-593

Sektor lučke usluge:+381(022)611-163