Kompanija Luka Leget svoju budućnost vidi u ulozi glavnog partnera za manipulaciju i skladištenje robe u regionu kao i ključnog partnera za povezivanje svih zemalja u regionu.

Zbog svog strateškog mesta neminovno se nameće kao najbolji izbor za pretovar tereta u manje objekte za nastavak plovidbe uzvodno rekom Savom a time i značajno pojeftinjenje transportnih troskova i brzine transporta za zemlje u regionu - Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Zbog predviđenog povećanja rečnog saobraćaja RTC Luka Leget je i predvidela proširenje svoje luke i vertikalne obale u duzini od 400 metara što će povećati efikasnost i kapacitet pretovara više objekata u isto vreme. Predviđeno je takođe da se povećanjem kapaciteta flote otvore nove deponije u Beogradu i Novom Sadu čime bi se približili klijentima i poboljšali kvalitet snabdevanja.

U narednom periodu predviđeno je poboljšanje postojeće laboratorije za kontrolu kvaliteta materijala koji se separišu tako da će se uskoro početi sa izdavanjem sertifikata o kvalitetu za svaki proizvod.

 
 
 
 
Stalnim i beskompromisnim radom na poboljšanju kvaliteta Luka Leget će se kroz sve svoje delatnosti truditi da ostane lider u industriji kojoj pripada.